Một số câu nói Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống

1. After you:
Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,…

2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi…
eg: I was deeply
moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.

3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.

4. We’d better be off.Chúng ta nên đi thôi
It’s getting late. We’d better be off .

5. Let’s face it.Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?

6. Let’s get started.Bắt đầu làm thôi
Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started.

7. I’m really dead.Tôi mệt chết đi được
Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.

8. I’ve done my best.Tôi cố hết sức rồi

9. Is that so?Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe

10. Don’t play games with me!Đừng có giỡn với tôi.

 

11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

12. I’m not going to kid you. Tôi đâu có đùa với anh
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.

13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.

14. Brilliant idea!
Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

15. Do you really mean it? Nói thật đấy à?
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?

16. You are a great help.
Bạn đã giúp rất nhiều

17. I couldn’t be more sure.
Tôi cũng không dám chắc

18. I am behind you.Tôi ủng hộ cậu
A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.

19. I’m broke.Tôi không một xu dính túi

20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
eg: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered.

21. You can count on it. Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi
A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.

22. I never liked it anyway. Tôi chẳng bao giờ thích thứ này
Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử:
Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway

23. That depends.Tuỳ tình hình thôi
eg: I may go to the airport to meet her. But that depends.
Congratulations.Chúc mừng

24. Thanks anyway. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu
Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn

 

25. It’s a deal. Hẹn thế nhé
Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.
Jenny: It’s a deal.

20 cấu trúc V-ing cần nhớ

 1. Admit doing sth: Thừa nhận đã làm gì đó
 2. Avoid doing sth: Tránh làm gì đó
 3. Delay doing sth: Trì hoãn làm gì đó
 4. Deny doing sth: Phủ nhận làm gì đó
 5. Enjoy doing sth: Thích làm gì đó
 6. Finish doing sth: Hoàn thành làm gì đó
 7. Keep doing sth: tiếp tục, duy trì làm gì đó
 8. Mind doing sth: bận tâm làm gì đó
 9. Suggest doing sth: Gợi ý làm gì đó
 10. Like doing sth: Thích làm gì đó
 11. Hate doing sth: Ghét làm gì đó
 12. Love doing sth: Thích làm gì đó
 13. Accuse sb of doing sth: Buộc tội ai làm gì đó
 14. Insist sb on doing sth: Nài nỉ ai làm việc gì đó
 15. Remind sb of doing sth: Gợi nhớ ai về việc gì đó
 16. Dream of doing sth: Giấc mơ về việc gì đó
 17. Prevent from doing sth: Ngăn cản làm gì đó
 18. Dislike doing sth: Không thích làm gì đó
 19. Spend time doing sth: Bỏ (thời gian) làm gì đó
 20. Postpone doing sth: Trì hoãn làm gì đó

Process Monitor – Tool cần có trên Windows

Process Monitor là một công cụ theo dõi, quản lý nâng cao trên windows giúp hiển thị các file hệ thống theo thời gian thực, Registry và tiến trình/luồng hoạt động

Tải về từ Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645

Puruṣārtha là gì?

Puruṣārtha là một khái niệm trong đạo Hindu của Ấn Độ. Nó nêu ra 4 mục đích chính của con người cần hướng đến. Trước khi tìm hiểu về Puruṣārtha chúng ta cùng tìm hiểu tháp nhu cầu Maslow quen thuộc với nhiều người.
Theo thuyết của Maslow thì mục tiêu cuộc đời là lên tầng:
Tầng thứ nhất: Các nhu cầu về căn bản nhất thuộc “thể lý” (physiological) – thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, bài tiết, thở, nghỉ ngơi.
Tầng thứ hai: Nhu cầu an toàn (safety) – cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo.
Tầng thứ ba: Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (love/belonging) – muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy.
Tầng thứ tư: Nhu cầu được quý trọng, kính mến (esteem) – cần có cảm giác được tôn trọng, kinh mến, được tin tưởng.
Tẩng thứ năm: Nhu cầu về tự thể hiện bản thân (self-actualization) – muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt.
Quan điểm của Maslow coi thường dục vọng, nhấn mạnh tính trật tự của 5 tầng, tức là phải hết tầng dưới mới lên được tầng trên.
Puruṣārtha là một cách tiếp cận mục đích cuộc sống khác của người Ấn Độ.

Đại loại nói đời người cần và chỉ cần 4 mục đích để phấn đấu. Đó là:
 1. Dharma: Khả năng tự ngộ được quy luật của trời đất – như phật
 2. Artha: Khả năng enjoy việc sở hữu mua nhà, tậu xe, vẽ tranh, làm thơ, thưởng rượu, hút xì gà, chém gió
 3. Kama : Cái này chắc nổi tiếng nhất (Kamasutra) là khả năng tự sướng bằng cảm xúc kiểu make love, ngắm hoa, chụp ảnh…
 4. Moksha: Khả năng tự do, tự giải thoát về tinh thần – như tiên

Nghe thì có vẻ tương tự, nhưng có khác biệt căn bản là Ấn độ không đòi hỏi phải thực hiện mục đích nào trước, mục đích nào sau. Vả lại không được cả 4, thì chỉ cần 1 cũng đủ. Nên nếu đạt đến đỉnh Kama thì cũng vinh quang chẳng kém đỉnh Artha hoặc Dharma.

 

Theo: https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-th%C3%A0nh-nam/l%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%9Di/10154860757656877?notif_t=notify_me&notif_id=1486113763454637

Bệnh dạ dày – Làm thế nào để chữa khỏi?

Mời các bạn xem video chia sẻ của bác Toản ở Hà Nội đã chữa khỏi thành công cho rất nhiều người. Cách của bác rất đơn giản nhưng hiệu quả. Đảm bảo thành công trong vòng 3 – 7 ngày. Mời các bạn xem video: