Một số câu nói hay dùng khi giao tiếp

– Khi gặp chuyện gì thấy hay hay, hoặc thấy vui: Cool, That’s awesome, Great
– Khi được hỏi ý kiến: I think so, I don’t think so (nếu không đồng ý)
– Khi nêu ý kiến, đề nghị: I think, In my opinion, Why don’t you, I mean
– Khi thỏa thuận, đồng ý: Okay, Deal, Let’s make a deal, That’s great
– Khi rủ rê: Let’s get started, Why don’t we
– Khi không chắc chắn về điều gì: I’m not sure, I’m afraid that, I don’t think it works
– Khi chắc chắn 1 điều gì: You can count on it.
– Gọi bạn: Hey buddy, Hey ya
– Cảm ơn: Thank you, Thanks, Thanks anyway, You’re helpful
– Khi ngạc nhiên: Really, Is that so? Are you kidding me?
– Khi an ủi: You did really good job, That’s something, You can do it
– Khi chào tạm biệt: See ya. Have a nice day.
– Khi làm gì có khả năng chạm vào người khác: Excuse me
– Khi nghe không rõ, cần lặp lại: Sorry

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s