Những cụm từ có giới từ thông dụng trong tiếng anh

• From time to time (occasionally): thỉnh thoảng.

We visit the museum from time to time – Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.

• Out of town (away): đi vắng, đi khỏi thành phố.

I can not see her this week because she’s out of town – Tuần này tôi không thể gặp cô ấy vì cô ấy đã đi khỏi thành phố.)

• Out of date (old): cũ, lỗi thời, hết hạn.

Don’t use that dictionary. I’ts out of date – Đừng dùng cuốn từ điển đó, nó lỗi thời rồi.

• Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp.

I’ve been out of work for long – Tôi đã bị thất nghiệp lâu rồi.

• Out of the question (impossible): không thể được.

Your request for an extension of credit is out of question – Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng của anh thì không thể được.

• Out of order (not functioning): hư, không hoạt động.

Our telephone is out of order – Điện thoại của chúng tôi bị hư.

• By then: vào lúc đó.

He’ll graduate in 2009. By then, he hope to have found a job – Anh ấy sẽ tốt nghiệp vào năm 2009. Vào lúc đó , anh ấy hi vọng đã tìm được một việc làm.

• By way of (via): ngang qua, qua ngả.

We are driving to Atlanta by way of Boston Rouge – Chúng tôi sẽ lái xe đi Atlanta qua ngả Boston Rouge.

• By the way (incidentally): tiện thể, nhân tiện

By the way, I’ve got two tickets for Saturday’s game. Would you like to go with me? – Tôi có 2 vé xem trận đấu ngày thứ bảy. Tiện thể, bạn có muốn đi với tôi không?

• By far (considerably): rất, rất nhiều.

This book is by far the best on the subject – Cuốn sách này rất hay về đề tài đó.

• By accident (by mistake): ngẫu nhiên, không cố ý.

Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by accident – Không ai sẽ nhận được bưu phiếu vào ngày thứ sáu vì những phiếu sai vô tình đã được đưa vào máy điện toán.

• In time ( not late, early enough): không trễ, đủ sớm.

We arrived at the airport in time to eat before the plane left – Chúng tôi đến phi trường vừa đủ thời gian để ăn trước khi phi cơ cất cánh.

• In touch with (in contact with): tiếp xúc, liên lạc với.

It’s very difficult to get in touch with her because she works all day – Rất khó tiếp xúc với cô ấy vì cô ấy làm việc cả ngày.

• In case (if): nếu, trong trường hợp.

I’ll give you the key to the house so you’ll have it in case I arrive a littlle late. – Tôi sẽ đưa cho anh chiếc chìa khóa ngôi nhà để anh có nó trong trường hợp tôi đến hơi trễ một chút.

• In the event that (if): nếu, trong trường hợp.

In the event that you win the prize, you will be notified by mail – Trong trường hợp anh đoạt giải thưởng, anh sẽ được thông báo bằng thư.

• In no time at all (in a very short time): trong một thời gian rất ngắn.

He finished his assignment in no time at all – Anh ta làm bài xong trong một thời gian rất ngắn.

• In the way (obstructing): choán chỗ, cản đường.

He could not park his car in the driveway because another car was in the way – Anh ta không thể đậu xe ở chỗ lái xe vào nhà vì một chiếc xe khác đã choán chỗ.

• On time (punctually): đúng giờ.

Despite the bad weather, our plane left on time – Mặc dù thời tiết tiết xấu, máy bay của chúng tôi đã cất cánh đúng giờ.

• On the whole (in general): nói chung, đại khái.

On the whole, the rescue mission was well excuted – Nói chung, sứ mệnh cứu người đã được thực hiện tốt.

• On sale: bán giảm giá.

Today this item is on sale for 25$ – Hôm nay mặt hàng này bán giảm giá còn 25 đô la.

• At least (at minimum): tối thiểu.

We will have to spend at least two weeks doing the experiments – Chúng tôi sẽ phải mất ít nhất hai tuần lễ để làm các thí nghiệm.

• At once (immediately): ngay lập tức.

Please come home at once – Xin hãy về nhà ngay lập tức.

• At first (initially): lúc đầu, ban đầu.

She was nervous at first, but later she felt more relaxed – Ban đầu cô ta hồi hộp, nhưng sau đó cô ta cảm thấy thư giãn hơn.

• For good (forever): mãi mãi, vĩnh viễn.

She is leaving Chicago for good – Cô ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi Chicago.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s